CAN YETKİNLEŞTİRME (ÇİGONG) NEDİR


Üç HazineYaşam, En Değerli Ortak Hazinemiz

 

Ruh-Zihin-Beden Bütünlüğü, Bütüncül Sağlık

En temelde, yaşama biçimim ve amacım, kim ya da ne olduğum konularına yanıtlar bulmak ruhsal gelişim üzerine, ruhsal gelişim de öncelikle dünya yaşamında sağlık üzerine kurulur. Sağlık ile ruh-zihin-beden bütünlüğünü vurgulayan bütüncül bir kavram kastedilir. Dünyadaki varlığımız katmanlı bileşenlerden meydana gelir. Ruhumuz, zihnimiz, enerji bedenimiz, fiziksel bedenimiz, dünya yaşamı sürdüğü sürece birbirleriyle hep iletişimde kalan bu bileşenleri meydana getirir. Bütüncül sağlık söz konusu olduğu zaman tüm bu katmanlar ile çalışırız.

 

Canlılık, Dirim, Yaşam Bilgisi Alışverişi, Yaşam Elektriği, Biyolojik Elektromanyetizm

Tüm yaşam etkinlikleri hücreler, dokular ve organlar arası yaşam bilgisi alışverişleri ile sürer; bu alışverişlere, ikiz kardeşlere benzetebileceğimiz madde ve enerji değiş tokuşu eşlik eder. Buna canlılık ya da dirim (diri olmak, yaşamak) deriz ki, yaşamın içinde çeşitli biçimlerde gözlemlenebilir. Bedenlerde yaşam elektriği ve elektromanyetik enerji dalgalanır. Geleneksel Çin tıbbı insanın enerji bedeni olarak ana kanallar ve ikincil yollardan oluşan meridyen sistemini ortaya koymuştur. Yaşam enerjisi (canlılık) uygulamalarında bu tür enerji anatomimiz olan meridyen sistemimiz üzerinde de çalışırız.

 

Can ve Bilinçlilik Üstünde Çalışmak, Ruhsal Gelişimin Temeli Bütüncül Sağlık

Canlılık çalışmalarını sağlığımızı koruyup iyileştirmek, bilinçliliğimiz üzerindeki çalışmaları ruhumuzu geliştirmek amacıyla yaparız. Ruhsal gelişim için gereken temel, bütüncül sağlıktır. Hastalık hallerinde bütüncül dengeler bozulmuş olacağı için ruhsal gelişim olanağı da sekteye uğrar.

 

Can Yetkinleştirme Sanatı

Vadi Ruhu Çigong Okulu hedeflerini tam da bu alana koymuştur: Sanatın öğrencilerine, onları canlılık ve bilinçlilikleri üzerinde uzun süreyle kararlı olarak çalıştırıp yetenekler geliştirmelerini sağlayacak yöntemler öğretir. Okulumuz tam da bu tanıma oturan sanatı Türkçeye CAN YETKİNLEŞTİRME (Çincede, çigong) olarak uyarladı.

 

Sağlığın İki Yönelimi

En temeldeki sağlık konusunu, koruyucu ve iyileştirici olmak üzere iki başlıkta işliyoruz. Alıştırma sistemlerinin içinde iyileştirici yönleri güçlü olup özellikle kronik, dahilî hastalıkları geçirenleri bulunuyor. Öncelikle, varsa, hastalıklar atlatılıyor ve sağlık güçlendiriliyor, ardından bilinçlilik üzerinde çalışılmaya başlanıyor. Aslında bu iki süreç birbiri ile iç içe işliyor.

 

Çigong, Taici Çüen, Şiatsu

Okulumuzda, can yetkinleştirme sanatının tıbbî ve ruhsal alandaki otuza yakın alıştırması ya da alıştırma sistemi yanında taici çüen ve şiatsu öğretiliyor. Taici çüen de, şiatsu da can yetkinleştirme bilim – sanatının engin genişlikteki tayfı içinde yer alıyor.

 

Okulumuzda Kazanacaklarınız

Okulumuz, size temel yaşam bilgilerini anımsatmayı, bu bilgiler üstüne kurulu sağlık uygulamalarını öğretmeyi ve bunları kendi başınıza günlük alışkanlıklarınız haline getirmenize yardımcı olmayı, hastalanmanız durumunda ise iyileşme amaçlı kullanımlarını öğreterek size, kendi kendinizi iyileştirme donanımı vermeyi ve en derinde de ruhsal gelişiminize katkıda bulunmayı amaçlıyor. Doğal yöntemlerden meydana gelen bu alıştırmaları grupça çalışabileceğiniz gibi tek başınıza da uygulayabiliyorsunuz. Yaşamımız bireysel bakış açımızdan, tüm dünya ise tüm insanlığın ortak bakış açısından varolur. Değişim, gökten zembille ve eriştirme törenleriyle (inisiyasyon) değil, biz onu kararlı olarak isteyip kendi üzerimizde çalıştığımız sürece bize gelir. Bakış açılarımızı değiştirdiğimiz zaman yaşamımız da değişecektir, dolayısıyla, anca kendimizi değiştirerek yaşamımızı değiştirebiliriz. Can yetkinleştirme (çigong) bir değişim, dönüşüm sanatıdır. Yola ortalama insan bilinciyle çıkar, yol aldıkça yola çıktığımız ilk zamanlar insanüstü bulduğumuz yeteneklere kavuşuruz. Düş gücümüz pek kıttır. Nerelere, hangi düzeylere sıçrayacağımızı çoğunlukla düşleyemeyiz bile. 'Ben'den arınmış, gelişkin ruhumuzu yalnızca insanlığın değil, dünyanın tüm varlıklarının hizmetine sunmak en yüce yoldur. Tüm dünyaya - özellikle yaşadığımız yüzyılda - verebileceğiniz en güzel hizmet önce kendi bilincinizi geliştirmek, ardından diğer bilinçlerin gelişmesine yardım edip insanları ve toplumları birbirleriyle ve dünyanın diğer tüm varlıkları ile iletişime geçirmektir. Cennet belki de böyle bulunacaktır.

 

En Yakınımızda Üç Hazinemiz Var

Zihin – Bilincin Sınırsız Gücü, Gök İle Bağlantımız

Soluk – Yaşam Gücü

Beden – Somutlaşmanın Sevinci, Hücrelerin Gücü, Yer İle Bağlantımız

ZenZihin, bilincimizin kaptan köşkü ve sağlığımızın temeli. Her değişim temel olarak zihinde başlar. Zihni engellerinden arındırıp besleyerek sınırsız gücünü açığa çıkarmasına yardım ediyoruz, çünkü zihin özgürleştikçe uyanır, aydınlanır. Okulda bu serüvenin ucu bucağı olmadığını göreceksiniz.

Soluk canımızın Dünya yaşamı ile olan iletişimini kurar. Dünya yaşamına bir solukla geliriz, genel kabulleri benimseyip bir diğeriyle ondan ayrılırız. Soluk bedene yaşam gücü verir. Onu nereden ve nasıl çektiğimiz, bedenimizde nasıl dolaştırdığımız ve nasıl verdiğimiz ruh-bedensel sağlığımızla yakından ilgilidir. Okulda solumayı yeniden anımsıyor ve yaşam gücümüze güç katıyoruz.

Bedenimiz algılayabildiğimiz en yakın fiziksel varlığımız. Onun programları, onun duruşu, hareketleri, etkileşimleri, esnekliği, gevşekliği ve dayanma gücü bizi yeryüzünde mutlu ve esen yaşatıyor. Okulda, çeşitli duruş ya da hareketlerle ruh halimizi etkilemeyi, yaşam enerjisi düzeyimizi arttırmayı ve dolaşımını teşvik etmeyi öğreniyoruz.

Çeşitli spor ve sanat dallarında, iyileşme süreç ve yöntemlerinde (terapi, tedavi, nekahat, rehabilitasyon), sağlığı güçlendirmede yaşam enerjisi uygulamaları yaparak kaderinizi etkileyip istediğiniz yönde değiştirebilir, amaçlarınızı yaşama geçirme iradesi kazanırsınız.

 

Vadi Ruhu Çigong Okulu

  • Beş bin yıllık can yetkinleştirme (çigong) hazinesini paylaşmayı,
  • Eğitim ve hizmet konuları hakkında herkesi bilgilendirmeyi,
  • Sağlık ve ruhsal gelişim uygulamalarıyla ilgilenen bütün katılımcı dostlara eğitim,
  • Faydalanmak isteyen rahatsızlık ya da hastalığı olan dostlara bütünleyici terapi hizmetlerini vermeyi hedefliyor.

Sizi de bu oyuna çağırıyoruz.

 

Yazılar

- Çigong, Taici Çüen ve Şiatsu Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

- İç İşlevlerimizin Biyoritmi

- Gününüzü ve Haftanızı Nasıl Sağlıklı Geçirebilirsiniz?

- Büroda Çalışanlara Sağlık Önerileri

 

Temel Kavramlar

 

İletişim Formu